Gerodontologia

Tot depen de tu.

ESTIL DENTAL canvia I'estat d’ànim de pacients de la tercera edad, qràcies a les pròtesis fixes i removibles que fabriquen els nostres protèsics. El pacient podrà mastegar aliments que no menjava de feia temps i experimentar sensacions que ja tenia oblidades.