Especialistes en Implantologia

Tot depen de tu.

Despres d'una primera visita i un diagnóstic personalitzat, I'equip d' implantòlegs, Higienistes i Auxiliars conjuntament amb la més avançada tècnica en implantologia, ofereixen la possibilitat de creació de noves peces dentals fixes que imitaran i/o perfeccionaran forma, color i funcionalitat.