Odontologia esportiva

Tot depen de tu.

ESTIL DENTAL està present en I'esport gràcies a la creació de protectors bucals que prevenen traumatismes i lesions bucals i redueixen la incidència i gravetat de conmocions cerebrals.